Facebook

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en welzijn: respecteer tijdens de les je grenzen. Als er (medische) bijzonderheden zijn om rekening mee te houden geef dat aan de docent door.
 • Als je twijfelt of yoga geschikt voor je is vanwege gezondheidsproblemen, overleg dan eerst met je arts en/of behandelaar en vervolgens met onze docent.
 • Kom op tijd bij de les, zo'n 10 minuten van te voren, draag geen schoenen in de lesruimte en respecteer de stilte daar. Schakel je mobiel uit; alleen in overleg met de docent mag de mobiel op trilstand.
 • Draag makkelijke kleding, eet niet zwaar vlak voor een les en drink ervoor en erna voldoende water.
 • Voor deelname aan de lessen betaal je vooraf in 3 termijnen per jaar, per bank of contant bij je eerste les. Als je allereerste les bij ons later in een termijn valt, betaal je het resterende aantal lessen van die termijn.
 • Gemiste lessen kan je online via Livestream of via een lesopname volgen als je je afwezigheid hebt doorgegeven.
 • Teruggave van het lesgeld of het opschuiven van lessen is niet mogelijk. Als je je deelname eerder wilt beëindigen mag je je lidmaatschap in overleg aan iemand anders overdragen binnen dezelfde termijn.
 • Als je je deelname aan de lessen wilt beëindigen, geef dat dan uiterlijk 2 weken voor het einde van de lopende termijn door. Yogaclass helpt je hier in een Nieuwsbrief aan herinneren. Zonder opzegging blijft je lesplaats automatisch gereserveerd en ontvang je een factuur voor de volgende termijn.
 • Vakanties worden via de website en Nieuwsbrief gepubliceerd, meestal volgen we de schoolvakanties.
 • Yogaclass kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade.
 • PRIVACYVERKLARING
  Deze verklaring betreft het verwerken van je persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik, Corinne Broeder, eigenaar van Yogaclass, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340988 bewaar de volgende persoonlijke gegevens van je: je naam, volledige adres, telefoonnummer en  email-adres. Ze worden gebruikt voor je deelname aan de lessen; voor facturen, evt. telefooncontact (waaronder sms en whatsapp) en voor de Nieuwsbrieven die door mij ca. 2 x per termijn verzonden worden. De Nieuwsbrieven bevatten een reminder voor welke datum je je deelname aan de lessen op kunt zeggen. Als je geen Nieuwsbrieven wilt ontvangen kun je dat via een link doorgeven. Je gegevens worden door mij niet met derden gedeeld. Mijn website en telefoon zijn beveiligd en niet voor anderen toegankelijk; evt. cookies die door de ontwerper aan mijn website zijn toegevoegd worden door mij niet gebruikt. Eventuele aanvullende gegevens van medische aard noteer ik alleen indien noodzakelijk voor je veiligheid in de les  handmatig in mijn agenda of op de presentielijst, zij worden niet op mijn computer of elders opgeslagen. Wat de bewaartermijn van je gegevens betreft hanteer ik de termijn van de Belastingdienst van 7 jaar. Samengevat: je mag er van uit gaan dat ik je privacy zo goed mogelijk bescherm.

Copyright © 2017 - Yogaclass - Algemene voorwaarden
Yogaclass

Yogaclass